پرفسور پارسا....

موهای کوتاه....

سلام عزیزم حدود دوهفته بیش موهات کوتاه کردم خودم البته باباییت خیلی دوست نداشت ولی خیلی خوشگل شدی خیلی از خاله ها هم گفتن عکست بزارم تا اینکه گفتم امشب چندتا عکس که ازت گرفتم بزارم اینجا خونه عمه بابا جان بودیم دیشب اینجا هم که خونه خودمونیم وشما دست به سینه نشستین ...
7 ارديبهشت 1392
1