پرفسور پارسا....

سفر به شمال....

سلام پسرکم چند روزی رفتیم رود سر من و شما و بابایی خیلی بهمون خوش گذشت شما که دیگه همش دوست داشتی بری تو اب اینم عکساش مامان نیگاه کن شیرجه میزنم.... برو ادامه............ داری نیگاه میتونی؟؟؟؟؟ و شیرجهههههههههه...... و...... کمک کنید......   بعد دیدیم اوه اوه پمپرزت صد کیلو شده البته بگما پمپرزت تمیز بود خودت نمیزاشتی دربیارمش شورت پات کنم اما دیگه که دیدی نمیتونی راه بری اجازه دادی   اینجا هم که دیگه سردت شده بود     ...
8 تير 1392
1